CMS
CMS

白话聊斋——镜听(冷暖相形存芥蒂,更阑怀镜思何沵)

镜听白话聊斋——镜听(冷暖相形存芥蒂,更阑怀镜思何沵)

冷暖相形存芥蒂,更阑怀镜思何沵。题名雁塔寻常事,莫负红闺此夜心。

(注:芥蒂——隔阂。更阑——夜深。沵(mǐ) ——多。 题名雁塔——进士及第的代称。雁塔即大雁塔,在陕西西安的慈恩寺中。为唐玄奘倡议唐高宗为追荐其母而建。今为七层。唐代新进士常题名于此。)

山东益都县的郑氏兄弟,都是很能读书的人。大郑早就出了名,父母偏爱他,因此对大儿媳也好;二郑科场失意,父母不太喜欢他,也就厌恶二儿媳,甚至于耻于把她当作儿媳,这样相比之下一冷一暖,兄弟二人心里就有了隔阂。二郑媳妇对丈失说:“都是同样的男子汉,为啥就不能为老婆争口气?”拒绝和丈夫同宿。从此二郑发愤努力,专心致志地勤学苦钻,也终于有了名气。父母对他的看法稍好了点,但终究不如对哥哥好。二郑媳妇盼望丈夫显贵的心情非常急切,这一年正好是乡试大比之年,在除夕晚上她偷偷用镜听的方法为丈夫考试占卜吉凶。出了门,听见有两人才起来,互相推搡着闹着玩,说:“你也凉凉去!”二郑媳妇回到家里,弄不明白这句话是啥意思,也就放下这事不再提了。

乡试考完以后,兄弟二人都回家了。当时天还很热,两个媳妇在厨房里为忙秋的人做饭,热得她俩很难受。忽然有骑马的人登门来报喜讯,说大郑考中了举人。郑母赶紧跑进厨房喊大儿媳说:“老大考中了,你可以凉凉去。”二郑媳妇又气又难过,一边掉泪一边做饭。不一会儿,又有人来报喜说二郑也考中了举人。二郑媳妇听说,将擀面杖一扔,起身来说道:“我也凉凉去!”这句话是她心中气忿之情所激,不知不觉顺口说出来的;可过后再一想,才知道正好应验了镜听占卜的结果。

异史氏曰:“因为穷父母对其子不当儿子看待,还有这种理由!家庭内室,本来不是愤怒的地方;但二郑妇像男子一样发怒,又与心怀怨恨撒泼者大不相同。投杖起身, 也算千古快事了!”

【镜听(镜卜):问卜者于除夕持镜向灶神祷告,然后怀镜胸前,出门窥听市人的无意言语,借此占卜吉凶休咎。】

镜听

  益都郑氏兄弟,皆文学士。大郑早知名,父母尝过爱之,又因子并及其妇;二郑落拓,不甚为父母所欢,遂恶次妇,至不齿礼。冷暖相形,颇存芥蒂。次妇每谓二郑:“等男子耳,何遂不能为妻子争气?”遂摈弗与同宿。于是二郑感愤,勤心锐思,亦遂知名。父母稍稍优顾之,然终杀于兄。

  次妇望夫甚切,是岁大比,窃于除夜以镜听卜。有二人初起,相推为戏,云:“汝也凉凉去!”妇归,凶吉不可解,亦置之。闱后,兄弟皆归。时暑气犹盛,两妇在厨下炊饭饷耕,其热正苦。忽有报骑登门,报大郑捷,母入厨唤大妇曰:“大男中式矣!汝可凉凉去。”次妇忿恻,泣且炊。俄又有报二郑捷者,次妇力掷饼杖而起,曰:“侬也凉凉去!”此时中情所激,不觉出之于口;既而思之,始知镜听之验也。

  异史氏曰:“贫穷则父母不子,有以也哉!庭帏之中,固非愤激之地;然二郑妇激发男儿,亦与怨望无赖者殊不同科。投杖而起,真千古之快事也!”

2019-12-16 07:40:04
0 热度